Wosetter là gì? Tại sao wo24 gọi một user nào đó là wosetter?

Wosetter bắt đầu như một new user

Một new user của wo24 sẽ bắt đầu tham gia hệ thống với phân quyền trust level 0. Một phân quyền tương đương cũng cho wosetter, nhưng tập trung hơn cho khu vực project.

  • Khi bạn dùng price tool để order một project nhằm thực hiện một công việc cụ thể nào đó (ví dụ như viết content), wo24 gọi bạn là một wosetter trong hệ thống tài khoản user của wo24.

  • Wosetter là người lập kế hoạchfollow theo các project đã kích hoạt. Việc này thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của bạn hơn trong project, khác với cách gọi “khách hàng” hay “client”. Mặt khác, wo24 cũng muốn xem bạn giống như một member hơn.

Wosetter là thuật ngữ được wo24 đề xuất khi bắt đầu có một cơ số tương đối lớn các “khách hàng” (client) thường xuyên làm việc qua nhiều năm.