Chuyên mục Chủ đề

Documents

Chủ đề trong đây gồm các tài liệu cung cấp kiến thức cơ bản đến nâng cao, nhưng cho phép thành viên tham gia chỉnh sửa kiến thức.
0

Projects

Thông tin tại đây được bảo mật ở cấp độ phải là các tài khoản có liên quan đến các projects cụ thể, và được tham khảo ở cấp độ phân quyền nhất định.
0

Beta

Các dự án Beta của working24, trong giai đoạn đang nghiên cứu và phát triển
Tập trung nhiều và phát triển sản phẩm và nghiên cứu công nghệ
0

Collection

Các kiến thức chuyên môn liên quan, cần thiết cho công việc
0
3

Feedback

Phản hồi về hoạt động của forum này để giúp chúng tôi xây dựng và phát triển tốt hơn
0