Wosetter là gì? Tại sao wo24 gọi bạn là một wosetter?

  • Khi bạn dùng price tool để order một project (đặt member thực hiện một công việc nào đó, ví dụ như viết content), wo24 gọi bạn là một Wosetter trong hệ thống tài khoản của working24.net

  • Wosetter là người lập kế hoạchfollow theo các project đã kích hoạt. Việc này thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của bạn hơn trong project, khác với cách gọi “khách hàng” hay “client”. Mặt khác, wo24 cũng muốn xem bạn giống như một thành viên hơn.

Wosetter là thuật ngữ được wo24 đề xuất khi bắt đầu có một cơ số tương đối lớn các “khách hàng” thường xuyên làm việc qua nhiều năm.