Vấn đề deadline và thời gian xử lý của dự án content

Hiện tại, hệ thống chưa cung cấp thông tin deadline chính xác. Trong phiên bản tiếp theo, working24 sẽ cung cấp thêm thông tin deadline ước lượng trong công cụ tính giá và bảng dự án thực hiện.

Deadline này dựa trên việc đặt viết content với tác giả online tại link sau:
Đặt viết bài content với tác giả online, quản lý nội dung thông minh

Deadline ước lượng thế nào?

Ước lượng thời gian xử lý bài viết và dự án content là việc phức tạp dựa vào:

 • Tác giả sẵn sàng nhận việc trên hệ thống
 • Độ khó của bài viết cần hoàn thành
 • Mức độ chi tiết của thông tin bạn cung cấp cho dự án
 • Kỹ năng và trách nhiệm của tác giả hiện tại
 • Tốc độ phản hồi tương tác giữa 2 bên

Tuy nhiên, các thông số về deadline sẽ có ước lượng chính xác hơn nếu bạn là khách hàng thường xuyên của hệ thống working24.net

Deadline trong thực tế

Trong thực tế, wo24 thực hiện ngay sau khi bắt đầu project, tốc độ hoàn thành task có thể diễn ra chỉ sau vài giờ hoặc ngắn hơn.

 • Thông thường, bạn nên tự đặt ra deadline ước lượng cho project theo kinh nghiệm từ project cũ, vì deadline còn phụ thuộc vào độ khó riêng của các task trong project mà bạn order.

 • Wo24 khuyến nghị deadline ước lượng an toàn nên là 24h (kể từ lúc kích hoạt project). Dĩ nhiên là các thành viên sẽ làm việc liên tục 24/7. Tuy nhiên, cũng có những khung giờ đặc biệt, như từ 01:00 AM - 05:00 AM không có mấy người làm việc.

 • Các dự án từ 5 - 10 bài trở xuống thường trong vòng 24h, và bài đầu tiên sẽ được tiếp nhận và xử lý trong vòng 2h.

 • Các con số ước lượng deadline này có thể thay đổi tùy theo tình trạng của tác giả sẵn sàng nhận bài, và tổng số project cần xử lý trên hệ thống trong thời điểm đó.

Để tăng tốc độ xử lý deadline cho dự án, wo24 sẽ bắt đầu quá trình phân công ngay khi kích hoạt project, thay vì đợi bạn cung cấp đủ thông tin cho dự án như trước. Hệ thống sẽ cho phép dự án tự động được phân bổ và thực hiện theo quy trình mặc định, thay vì chờ đợi quá lâu mà không được phản hồi.

Trong quá trình cung cấp thông tin, hiệu quả nhất là bạn nên sử dụng option “Custom” của price tool để gửi đầy đủ các thông tin yêu cầu kèm theo. Các bổ sung cho project (nếu có) sẽ xử lý trong task comment chi tiết hoặc app của wo24.

Khắc phục yếu tố ảnh hưởng deadline

Vì chất lượng dự án phụ thuộc rất nhiều vào những thông tin và yêu cầu chi tiết được cung cấp từ bạn (được hướng dẫn cung cấp thông tin trong bảng dự án). Nên bạn cần:

1. Nhanh chóng cung cấp thông tin sau khi dự án kích hoạt
2. Cung cấp thông tin cho dự án càng chi tiết càng tốt
3. Theo dõi và phản hồi kịp thời cho tác giả

Mặt khác, một vài khách hàng phàn nàn rằng dự án được thực hiện quá nhanh, khi họ chưa kịp cung cấp thông tin. Về vấn đề này, working24 mong bạn thông cảm. Vì chúng tôi ưu tiên tốc độ xử lý dự án, nên chưa kịp đưa hàm số thời gian đợi phân bổ. Vì vậy, những dự án mới có thể được tác giả nhận việc ngay. Việc này sẽ sớm khắc phục, với một thời gian chờ lâu hơn cho những dự án mới.

Nếu bạn đã có deadline ước lượng và quen với tốc độ thực hiện của project, bạn có thể order các project mới chạy song song mà không cần phải đợi project hiện tại hoàn thành.

 • Việc lập kế hoạch tốt nhất là ngay khi bạn có ý tưởng, mà không cần chờ đợi

Cách theo dõi deadline, tình trạng task

Về quy trình report deadline, hệ thống sẽ report thông tin thời gian chi tiết như sau, và bạn hoàn toàn có thể theo dõi trong bảng dự án thực hiện:

 1. Thông báo về yêu cầu bạn cung cấp thông tin cho dự án theo hướng dẫn
 2. Thông tin về bài đầu tiên bắt đầu được phân bổ, và tác giả thực hiện
 3. Thông tin về bài viết nào được hoàn thành, ngay khi tác giả báo cáo
 4. Thông báo về phản hồi tác giả (nếu có) trong bất cứ bài viết nào
 5. Thông báo về bài viết sau cùng, và kiểm đủ để kết báo cáo cuối cùng

Các thắc mắc và trách nhiệm xử lý deadline sẽ dựa trên các thông báo này. Ví dụ, nếu bạn yêu cầu cần phản hồi ngay, thì yêu cầu từ trao đổi của bạn trước đó (nếu có) rất nên được phản hồi cho tác giả cũng với thời gian tương xứng. Điều này cho thấy bạn nghiêm túc và công bằng.

Đối với phản hồi quá chậm, tác giả có quyền chuyển và xử lý cho dự án khác. Bạn bắt buộc phải chờ xếp hàng để tiếp tục được xử lý công việc, với mức ưu tiên thấp hơn. Hiện tại, chúng tôi vẫn thấy khách hàng cho thấy việc này là hợp lý.

Nâng cấp xử lý deadline version 17/01/2021

Ở phiên bản này working24.net nâng cấp hệ thống xử lý các item tồn đọng của những dự án gần hoàn thành, nhưng bị kẹt do các dự án mới liên tục được kích hoạt trong dự án. Việc xen giữa liên tục các project mới sẽ làm các project cũ còn vài item bị trễ dealine.

Theo đó, hệ thống sẽ cung cấp quyền ưu tiên cho các dự án gần hoàn thành. Điều này đảm bảo các dự án gần hoàn thành có quyền ưu tiên với thành viên để kết thúc deadline sớm.

Nếu tình trạng deadline dự án xảy ra với những bài viết cuối, bạn cũng có thể chủ động liên hệ với tư vấn viên để giúp kiểm tra quyền ưu tiên và deadline cho bạn.