Hướng dẫn comment trong bài viết để gửi yêu cầu cho tác giả

Comment giúp gửi yêu cầu và trao đổi chi tiết

Bạn có thể comment trong bài viết để đưa thêm yêu cầu cho tác giả. Comment trong bài viết là giải pháp tốt để giúp bạn:

1. Gửi thêm yêu cầu, và thông tin cho tác giả: hình ảnh, video, tài liệu…
2. Yêu cầu tác giả điều chỉnh bài viết sau khi báo cáo hoàn thành
3. Trao đổi với tác giả về thông tin liên quan trong từng bài viết cụ thể

Để tăng mức độ bảo mật cho bài viết khách hàng, working24 yêu cầu phải là user có thể đăng nhập thì mới comment được trong bài viết.

Hướng dẫn login để gửi comment cho task

Để vào xem bài viết chi tiết, bạn click vào link chi tiết trong bảng dự án:

Trên trello project

Hoặc trên app project

Sau khi vào bài viết, bạn xuống phía dưới nội dung bài để đến phần comment
Để đăng nhập và comment bạn nhấn vào nút login như hình sau:

Sau đó, hãy dùng Gmail đã đăng ký dự án để login, nếu trình duyệt của bạn đã login sẵn Google account, bạn sẽ tự động chuyển vào login, hoặc sẽ được yêu cầu chọn tài khoản Google để login (nếu bạn có nhiều Google account trong trình duyệt):

Sau khi login, bạn sẽ thấy phần comment có thể đăng bình luận như sau:

Working24 luôn đảm bảo các tiêu chuẩn về comment khi bạn sử dụng chức năng này trên hệ thống

  • Đảm bảo về quy định comment sạch, tránh những từ ngữ phản cảm
  • Comment của bạn được thông tin đến đúng thành viên phụ trách nhanh nhất
  • Đảm bảo về tốc độ phản hồi, và trách nhiệm liên quan cần thiết để xử lý

Những nguyên tắc khi comment yêu cầu điều chỉnh

1. Mục tiêu sửa bài là để tập trung sửa cho đúng yêu cầu đầu tiên, chứ không phải để nâng cấp bài viết

Dựa theo yêu cầu từ đầu project, tác giả chỉ có trách nhiệm phải bám sát theo yêu cầu ngay từ đầu. Tác giả luôn được training để cố gắng hoàn thành tốt công việc ngay từ đầu. Trừ khi không làm được điều này, việc điều chỉnh bài viết không phải là điều tốt. Vì việc này cũng làm mất thời gian quản trị, chi phí gia tăng và tài nguyên để hỗ trợ cho điều chỉnh sẽ bắt đầu được xem xét. Bởi vì, chi phí điều chỉnh về mặt biên tập luôn cao hơn là khi tác giả viết một content hoàn toàn mới.

2. Chưa bao giờ một bài viết đã hoàn thành “có nhiều hơn 1 comment lớn” là hợp lệ về yêu cầu điều chỉnh

Nếu những yêu cầu điều chỉnh không được xem xét và thống nhất ngay từ comment đầu tiên, sẽ làm lãng phí thời gian của project. Nếu không thống kê kỹ lưỡng trong yêu cầu đầu tiên, thì việc này được xem là “không tôn trọng thời gian” của người khác, khi mọi người đã cố gắng hoàn thành công việc. Thành viên project không có nhiệm vụ phải xử lý “comment lớn thứ 2” từ thái độ vô trách nhiệm này.

3. Không làm mất đi năng lực sáng tạo của thành viên, bằng cách yêu cầu những vấn đề quá kỹ lưỡng không cần thiết

Về bản chất, ngay cả khi cố comment chi tiết để điều chỉnh, thì người comment cũng đang tiêu tốn thời gian của chính bản thân. Hệ thống working24 luôn cố gắng training để mang khả năng sáng tạo cho thành viên, và không muốn thực hiện các dự án “thiếu khả năng thành công do những giới hạn về bản chất”. Những dự án content thành công sẽ cần cover chiến lược tổng quan, nhiều hơn là những chi tiết quá lặt vặt. Nếu project mang nhiều yếu tố không thành công về lâu dài, working24 sẽ từ chối hợp tác, vì sẽ làm cả đôi bên cùng thất bại. Những khách hàng thành công, đã hợp tác với working24 từ 2 – 4 năm, đều hiểu rõ điều này.

Mặt khác, yếu tố sáng tạo một phần là cho phép tác giả được viết một cách tự do mà không cần quá lo lắng. Hiện tại, working24 là hệ thống gồm những tác giả, chứ không phải những biên tập. Nếu bạn cần điều chỉnh ở mức độ biên tập của thương hiệu, thì một biên tập được trả lương cơ bản ở ngay tại công ty để làm theo các điều chỉnh lặt vặt sẽ là lựa chọn phù hợp hơn. Về dạng biên tập này, hầu hết những đơn vị lớn đều sử dụng những biên tập trực tiếp như vậy.

4. Ngoài comment, wo24 không muốn sử dụng bất cứ công cụ nào khác để trao đổi về các vấn đề của task hiện tại

Project member không mong muốn bị mất tập trung với task hiện tại, nên việc yêu cầu sử dụng thêm bất cứ kênh/tool nào khác để trao đổi hay làm việc là điều cấm kị. Qua nhiều kinh nghiệm trong việc này, đều cho thấy trong mọi trường hợp luôn có cách giải quyết ổn mà không cần phải tìm cách trao đổi nào khác ngoài comment.

  • Vì vậy, nếu phát hiện hành vi yêu cầu trao đổi bằng những kênh hoặc công cụ khác bên ngoài comment, và làm ảnh hưởng đến môi trường làm việc của member. Wo24 có thể quyết định khóa tài khoản vô thời hạn và dừng hợp tác với bạn.