Ưu đãi chiết khấu, theo ngưỡng thanh toán đủ lớn

Wo24 có chính sách chiết khấu ưu đãi cho khách hàng thân thiết đặt số lượng lớn như sau. Theo đó bạn sẽ được cộng thêm số dư tùy theo ngưỡng thanh toán của bạn.

Các gói ưu đãi chiết khấu, dựa theo ngưỡng thanh toán

Regular Familiar Infrastructure
Thanh toán từ 3.000.000 đ Thanh toán từ 15.000.000 đ Thanh toán từ 50.000.000 đ
Cộng ngay 10% vào tài khoản Cộng ngay 15% vào tài khoản Cộng ngay 20% vào tài khoản

Lưu ý khi đạt ngưỡng thanh toán, để được chiết khấu

 • Số dư sau khi thanh toán của bạn sẽ được lưu trong tài khoản khách hàng
  Bạn có thể sử dụng cho bất kỳ dịch vụ nào tại working24

 • Gói thanh toán ưu đãi nhằm hỗ trợ cho khách hàng lớn, thường xuyên
  Rất có lợi cho wosetter order nhiều project, và thường xuyên với hệ thống working24

 • Chiết khấu sẽ được cộng thêm, ngay sau khi đã cộng số dư thanh toán trước đó
  Thông tin này bạn có thể theo dõi chi tiết trong phần Billing của bảng làm việc project.

Nguyên tắc: chiết khấu không có giá trị tích lũy, và chỉ hiệu lực theo từng lần thanh toán riêng lẻ.

 • Khi thanh toán, payment chỉ đơn giản xem xét ngưỡng thanh toán, và cộng thêm số dư cho tài khoản. Việc số dư được dùng cho dịch vụ gì phụ thuộc vào billings sẽ order sau đó của bạn. Nguyên tắc này có ghi rõ trong quy trình payment tiêu chuẩn của wo24.

Ví dụ: tại ngưỡng thanh toán 3.000.000đ, bạn có thể thanh toán như sau:

 • Thanh toán 3.000.000đ trong một lần thanh toán, để có số dư 3.300.000đ
  Chiết khấu không hiệu lực, nếu bạn thanh toán 3 lần x1.000.000đ
 • Thanh toán 6.000.000đ trong một lần thanh toán, để có số dư 6.600.000đ
  Chiết khấu không hiệu lực, nếu bạn thanh toán 3 lần x2.000.000đ

Để thanh toán cho wo24, xem thông tin thanh toán tại đây