Số dư tài khoản wosetter và thông tin payment theo quy trình tiêu chuẩn

Tài khoản thanh toán thống kê số dư tiền của bạn tại wo24. Các thông tin liên quan đến tài khoản thanh toán bao gồm:

 1. Số dư tài khoản hiện tại (theo vnđ)
 2. Các billings chưa thanh toán
 3. Thông tin chi tiết của các giao dịch đã thực hiện

Số dư tài khoản thanh toán

Số dư tiền là khoản tiền bạn có thể sử dụng cho các chi phí liên quan đến project tại wo24. Là một wosetter, bạn đã quen với vấn đề kích hoạt một project. Khi một project được kích hoạt, các thành viên thực hiện project sẽ bắt đầu được phân công để xử lý và hoàn thành các công việc liên quan mà bạn yêu cầu.

 • Khi project kích hoạt, chi phí sẽ được trừ vào số dư tài khoản của bạn
  Ví dụ: số dư tài khoản hiện tại của bạn là 2.000.000 vnđ, do bạn đã thanh toán cho wo24 2.000.000 vnđ để có số dư này.

  • Bạn order một project mới, với chi phí là 500.000 vnđ
   Wo24 check số dư, và xác nhận số dư tài khoản đủ để kích hoạt project
   Khi kích hoạt project, chi phí trên sẽ trừ vào số dư tài khoản như sau:
   → Số dư mới = 2.000.000 - 500.000 = 1.500.000 (vnđ)
   → Bạn sẽ thấy số dư tài khoản còn 1.500.000 vnđ, và 1 project đang xử lý (Pending)

  • Thông thường, quá trình này được hiểu tắt → bỏ qua bước add số dư

   Quy trình tiêu chuẩn:

   1. thanh toánadd số dư
   2. kích hoạt projecttrừ chi phí

   Wosetter hiểu tắt:
   thanh toánkích hoạt project

   Sự khác biệt là bạn thường hiểu tắt số thanh toán = chi phí project

   Thực ra, số thanh toán không phải lúc nào cũng cần bằng chi phí project order, dựa theo số dư đã có. Vì khi thanh toán, wo24 chỉ đơn giản là add số dư vào tài khoản của bạn.
   → Sau đó, khi project kích hoạt, chi phí sẽ được trừ vào số dư tài khoản
   → Chi phí project là một hành động ký quỹ, để trích xuất tiền từ tài khoản vào project

   Như vậy, bạn có thể thanh toán lúc muốn thanh toán, và kích hoạt project lúc cần, mà không cần phải gắn kết 2 quá trình này.

   • Việc kiểm soát số dư dựa vào 2 quá trình độc lập thường không cần thiết với những project nhỏ lẻ, hoặc số project của bạn thực hiện không nhiều lắm.

   • Tuy nhiên, đối với wosetter cần kiểm soát các project lớn với chi phí nhiều hơn, và số lượng project nhiều thì việc thanh toán tập trung và độc lập sẽ dễ quản lý tài khoản hơn. Thêm nữa, những gói thanh toán lớn được wo24 chiết khấu %, vì vậy tách biệt vấn đề thanh toán sẽ giúp bạn lên kế hoạch dễ hơn để đủ điều kiện cho những gói thanh toán có chiết khấu này. Bạn cũng dễ dàng giao việc thanh toán cho bộ phận kế toán, còn việc sử dụng price tool để order project cho bộ phận dự án xử lý, và hai bộ phận này có thể xử lý công việc hoàn toàn độc lập, và tách biệt nhau.

  Điều quan trọng nhất, là để kích hoạt được project thì số dư tài khoản của bạn phải bằng (hoặc lớn hơn) chi phí project đó yêu cầu.

  • Vì vậy, nếu tài khoản chưa đủ, bạn sẽ cần thanh toán bổ sung

Quy trình payment tiêu chuẩn

Quy trình payment tiêu chuẩn cho phép kết hợp các yếu tố sau đây, khi thanh toán và xử lý project. Các thông tin này đều được thông báo chi tiết cho bạn.

 1. Không bỏ sót số dư: bất cứ khoản thanh toán nào của bạn đều nằm trong thống kê của số dư tài khoản thanh toán hiện tại

 2. Dễ kiểm soát với billings: số dư có liên kết chặt chẽ với billings của các project mà bạn order, vì vậy việc kiểm soát các billings phải dễ dàng và hiệu quả

 3. Áp dụng cho gói thanh toán và chiết khấu: kiểm soát việc thanh toán hàng tháng, để nằm trong những gói thanh toán lớn được hưởng ưu đãi về chiết khấu là vấn đề thường xuyên của rất nhiều wosetter lâu năm tại wo24. Vì vậy, quy trình payment phải giúp bạn dễ dàng lên kế hoạch và kiểm soát ngân sách theo từng gói thanh toán cụ thể.

Để đảm bảo mọi thứ khoa học, wo24 xây dựng quy trình payment tiêu chuẩn như sau:

Thanh_toán Thanh_toán Add_số_dư Add_số_dư Thanh_toán--Add_số_dư Chiết_khấu Chiết_khấu Thanh_toán--Chiết_khấu Tài_khoản_hiện_tại Tài_khoản_hiện_tại Add_số_dư--Tài_khoản_hiện_tại Chiết_khấu--Add_số_dư Tài_khoản_cũ Tài_khoản_cũ Tài_khoản_cũ--Add_số_dư chuyển tài khoản Projects Projects Billings Billings Projects--Billings Trừ_chi_phí Trừ_chi_phí Billings--Trừ_chi_phí Tài_khoản_hiện_tại--Trừ_chi_phí

Ở trên có nói về việc wosetter được giảm chi phí theo %chiết_khấu, trong link sau:
Bạn có thể xem thông tin về %chiết_khấu được giảm khi đủ ngưỡng thanh toán tại đây