Thế nào là nội dung 100% viết mới, không copy?

kiem tra trung lap content

Content thực hiện trong dự án của working24 với tùy chọn 100% viết mới, không copy trong công cụ tính giá content sẽ được kiểm tra bằng Copyscape premium. Đáp ứng tiêu chuẩn và phương thức kiểm tra nội dung copy online của Copyscape.

Tool check content copy

Hiện tại, có nhiều cách và công cụ kiểm tra nội dung trùng lặp trên internet. Tuy nhiên, thông qua thực tế test nhiều lần thì mức độ chính xác của Copyscape vẫn đứng đầu, và đáng tin hơn cả. Copyscape premium đảm bảo nội dung của bạn được kiểm tra mà không cần working24 publish lên online. Nhờ đó, robot những công cụ tìm kiếm như Google không thể đọc được, cho đến khi bạn sử dụng content và post lên web.

Bạn nên hiểu, wo24 bỏ chi phí sử dụng copyscape premium cho các project là có lý do

Bạn có thể xem chi tiết hơn về Copyscape tại website:

Tiêu chuẩn content 100% viết mới

Những tiêu chí quan trọng của Copyscape yêu cầu mà nội dung 100% viết mới, không copy của tác giả cần đáp ứng:

  1. Từ ngữ trùng lặp, câu trùng lặp, đoạn văn trùng lặp
  2. Văn phong của người viết trùng lặp
  3. Nguồn đã index, dựa trên robot tìm kiếm

Tác giả working24.net được training để đáp ứng tốt nhất kỹ thuật viết mới 100% và tránh trùng lặp nội dung online đã có. Các tiêu chuẩn này chỉ được đảm bảo khi bạn chọn tùy chọn “100% viết mới, không copy” trên công cụ content, để làm việc với tác giả.

Các yếu tố không tính trong content copy

Các yếu tố sau thuộc những loại content bắt buộc phải giữ nguyên bản gốc, hoặc rất hạn chế sự sáng tạo của tác giả. Do đó, không được tính vào content copy.

Trong thực tế, content ở những trường hợp này Google sẽ không đánh giá cao, nếu bạn cố gắng làm sai khác nguyên bản

  1. Công thức, bằng sáng chế khoa học
  2. Trích dẫn lời nói, phát ngôn của người khác
  3. Định nghĩa, thuật ngữ trong các từ điển
  4. Bản quyền, và những thứ thuộc sở hữu trí tuệ