Shell app là gì? Môi trường dòng lệnh (slash command)?

Từ những ngày đầu xây dựng wo24, shell app là một trong những công cụ cốt lõi của hệ thống wo24. Dựa trên dòng lệnh (slash command), nó giúp bộ phận kỹ thuật phát triển tính năng mới, và cũng giúp member thực hiện những task đơn lẻ dễ dàng.

Shell app là gì?

Shell app là công cụ thực hiện mọi thứ dựa trên dòng lệnh (slash command) và plain text (văn bản thuần túy). Mục tiêu của shell app là để member có một môi trường làm việc đơn giản và hiệu quả nhất dựa vào nguyên tắc:

 1. Thực hiện mọi thứ từ con trỏ lệnh đơn giản (command prompt)
  Khi chỉ có công cụ text duy nhất trên màn hình, member sẽ buộc phải tập trung vào contentidea. Việc này đặc biệt có tác dụng tốt đối với những công việc đơn lẻ (simple task), và những công việc nghiên cứu cần sự tập trung cao (research task).

 2. Tiền đề của hệ thống chat và thảo luận qua bot
  Trước khi GPT ra đời, wo24 đã sớm xác định công cụ trao đổi hiệu quả cần phải thông qua một môi trường chat làm việc, với sự hỗ trợ tốt để xây dựng bot trong thảo luận. Vì vậy, việc tích hợp chat sẽ hoàn hảo hơn trong một môi trường làm việc qua dòng lệnh. Tốc độ xen kẽ giữa trao đổi và thực hiện task cụ thể trong môi trường này giúp tiết kiệm nhiều lần thời gian và công sức hơn so với trên một GUI (giao diện đồ họa).

 3. Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển tính năng mới tốt hơn
  Việc xây dựng một cơ chế mới mà không phải phát triển một GUI khi bắt đầu là một lợi thế cho bộ phận kỹ thuật (dev). Mục tiêu của wo24 là tập trung vào nghiên cứu và hiệu quả, nên việc xây dựng GUI cho người dùng (user) khi bắt đầu là không cần thiết. Môi trường command nhờ đó giúp các dev đưa tính năng mới đến một user gần như ngay lập tức, từ khi vẫn còn trong môi trường thử nghiệm (test/beta).

Slash command là gì?

Một slash command là một yêu cầu thực thi một quá trình tự động hóa (automation). Bằng cách bắt đầu gõ một dấu slash (/), bạn sẽ thấy một vài lệnh (command) có thể thực hiện - kèm theo hướng dẫn, đó chính là những slash command.

 • Ví dụ slash command bạn thực hiện đầu tiên để kích hoạt tài khoản member là:
  /activate

Bạn có thể xem chi tiết cấu trúc của một slash command trong link này:
Cấu trúc, cú pháp của dòng lệnh (slash command) trong app.wo24

Một project member bắt buộc phải học cách làm quen với slash command trong môi trường shell app. Trong khi đó, không bắt buộc đối với wosetter; vì với vai trò client, wosetter có thể bắt đầu request từ price tool (GUI dành riêng cho client).

Một instructor bắt buộc phải học cách làm việc trên các slash command có cấu trúc nâng cao hơn, để hỗ trợ trong từng khu vực chuyên môn phụ trách. Còn đối với developer (dev), slash command là môi trường làm việc research của các phiên bản test/beta.