Lưu ý về những chủ đề mang tính chất "tiêu cực"

Mục tiêu của chúng tôi là một xu hướng để luôn có văn hóa tốt đẹp hơn. Nên chúng tôi sẽ từ chối các chủ đề mang tính “tiêu cực”.

Bạn cần kiểm tra và đảm bảo chọn lọc những yêu cầu “tích cực”, trước khi có quyết định hợp tác với chúng tôi.

Những chủ đề thường mang tính “tiêu cực”

  • Bôi nhọ, nói xấu người khác
  • Đề cập, so sánh đến những thương hiệu cụ thể khác
  • Review xấu về sản phẩm, người dùng
  • Quan điểm cá nhân không phù hợp cộng đồng
  • Tung hô, ca tụng bản thân, hoặc