Lỗi "Nonce is invalid" của cookies khi comment

Lỗi Nonce is invalid khi comment trong wordpress đến từ việc phiên login cookies bị quá hạn. Trường hợp này có thể do bạn duy trì một cửa sổ app quá lâu không sử dụng, và phiên login cũ không còn khả thi và bị xung đột.

(Thông thường, wordpress phải tự động xử lý cookies, hoặc buộc app logout. Nhưng trong trường hợp này, cơ chế trên bị kẹt vì lý do gì đó và không thực hiện được).

Cách khắc phục lỗi nonce is invalid

Tốt nhất, bạn cần tìm cách thoát cửa sổ app hiện tại, logout - và login lại để loại bỏ hoàn toàn cookies cũ. Hoặc thử xóa các cookies cũ trong trình duyệt hiện tại như hướng dẫn sau:

Hướng dẫn official từ comment plugin của wordpress: