UX là gì? Vì sao cần tối ưu trải nghiệm người dùng Website

Trải nghiệm người dùng cụ thể với từng người không giống nhau, nó phụ thuộc vào kinh nghiệm của mỗi người trong quá trình thao tác trên internet. Sẽ rất khó để tạo ra một thiết kế trải nghiệm người dùng hoàn hảo. Việc này đòi hỏi một quá trình nghiên cứu chuyên sâu và những quyết định xử lý hết sức thông minh của người thiết kế. Vậy chính xác, UX – trải nghiệm người dùng là gì?

Infographic sau đây sẽ cho bạn những thông tin cơ bản nhất về UX và những yếu tố cơ bản để có một website thân thiện với người dùng.