Top 0 là gì? Vị trí top 0 google thay đổi thế nào trong 2020

|| Link: https://gtvseo.com/5-buoc-toi-uu-featured-snippets/

Theo những gì được Google Update trong nửa đầu năm nay, Featured Snippet có những thay đổi đáng kể. Trong đó phải kể đến:

  • Trang đã được tối ưu đạt vị trí Featured Snippet không còn xuất hiện lại lần thứ 2 trong danh sách các kết quả tìm kiếm tự nhiên trang nhất, giúp tăng cơ hội cạnh tranh cho các website đang đứng đầu trang 2

  • Các Right-Sidebar Featured Snippets - Featured Snippet xuất hiện phía lề phải như Knowledge Graph… dự tính sẽ sớm được đưa về Rich Snippet.

  • Tối ưu Google Featured Snippets Image Carousel (ảnh) - hầu như những trang được lên featured snippet sẽ được tối ưu dạng này. Mà tối ưu không tốt thì Google bốc ảnh đối thủ bỏ lên :))

|| Nếu bạn chưa biết cách tối ưu featured snippe* thì đọc tại đây: https://gtvseo.com/5-buoc-toi-uu-featured-snippets/

Vậy Featured Snippet còn là “vị trí vàng” như xưa không? Sự lựa chọn nào đem lại CTR + traffic nhiều nhất?

Bạn sẽ có 2 phương án như sau:

  1. Thứ nhất: tối ưu bài viết nằm ở vị trí Featured Snippets và sẽ không nằm trong trang nhất .

  2. Thứ hai: ngược lại, tối ưu bài viết đạt xếp hạng ở trang nhất và không nằm ở vị trí Featured Snippets.

Hãy lựa chọn phương án phù hợp với những từ khóa mục tiêu khác nhau để đạt được hiệu quả tối ưu cao nhất.