Thông báo chính thức từ Google: Core Web Vitals sẽ là yếu tố xếp hạng vào tháng 5/2021

Thông báo chính thức từ Google: Core Web Vitals sẽ là yếu tố xếp hạng vào tháng 5/2021

Hiện nay chỉ có khoảng <15% website là đủ tiêu chuẩn cho yếu tố xếp hạng mới này.

1. Core Web Vitals là gì?

Có ba yếu tố hình thành Core Web Vitals:

  • Largest Contentful Paint (LCP):

Thời gian tải các nội dung chính trên trang. Chỉ số LCP lý tưởng là 2.5 giây hoặc nhanh hơn.

  • First Input Delay (FID):

Thời gian trang kích hoạt khả năng tương tác trên trang. Chỉ số FID lý tưởng là ít hơn 100 mili giây.

  • Cumulative Layout Shift (CLS):

Khối lượng layout hình ảnh bị dịch chuyển đột ngột trên trang. Chỉ số CLS lý tưởng là ít hơn 0.1

2. Core Web Vitals + Các yếu tố ranking UI/UX = Thuật toán Page Experience

Thuật toán Page Experience sẽ chính thức ra mắt vào tháng 5/2021 bao gồm Core Web Vitals + các tín hiệu trải nghiệm người dùng hiện tại:

  • Tính thân thiện với di động

  • Lướt web an toàn

  • Bảo mật HTTPS

  • Quy tắc về quảng cáo đan xen (pop-up,…)

3. Lời khuyên từ Google

Google khuyên rằng việc áp dụng AMP là một cách tối ưu Page Experience đơn giản và tiết kiệm chi phí.

“Phần lớn các trang AMP đều sở hữu Page Experience tốt” – trích lời Google

Mọi người đã chuẩn bị cho thuật toán mới này chưa?