Thống kê thời gian tốt nhất để đăng bài viết trên instagram cho từng ngành

Dữ liệu này dùng để tìm hiểu thời gian cao điểm để nhận được nhiều tương tác hơn với các bài đăng trên Instagram. Bạn có thể điều chỉnh thời gian đăng bài viết của mình để phù hợp hơn và nhận được nhiều tương tác hơn.

TỔNG QUAN VỀ THỜI GIAN TƯƠNG TÁC TRÊN INSTAGRAM

Best times: Wednesday at 11 a.m. and Friday from 10 a.m.–11 a.m.
Best day: Wednesday
Worst day: Sunday

NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG: THỜI ĐIỂM TỐT NHẤT ĐỂ ĐĂNG INSTAGRAM

Best times: Wednesday at 3 p.m.
Best day: Wednesday
Worst day: Sunday

NGÀNH GIÁO DỤC: THỜI ĐIỂM TỐT NHẤT ĐỂ ĐĂNG INSTAGRAM

Best time: Friday at 10 a.m.
Best day: Friday
Worst day: Sunday

TÀI CHÍNH: THỜI ĐIỂM TỐT NHẤT ĐỂ ĐĂNG INSTAGRAM

Best times: Friday at 11 a.m.
Best day: Wednesday
Worst day: Thursday

NGÀNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE: THỜI ĐIỂM TỐT NHẤT ĐỂ ĐĂNG INSTAGRAM

Best times: Tuesday at 8 a.m.
Best day: Tuesday
Worst days: Saturday and Sunday

KÊNH TRUYỀN THÔNG TRỰC TIẾP: THỜI ĐIỂM TỐT NHẤT ĐỂ ĐĂNG INSTAGRAM

Best times: Friday at 9 a.m.
Best day: Friday
Worst days: Saturday and Sunday

TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN: THỜI ĐIỂM TỐT NHẤT ĐỂ ĐĂNG INSTAGRAM

Best times: Tuesday from 1–3 p.m. and Wednesday at 2 p.m.
Best day: Wednesday
Worst day: Sunday

NGÀNH GIẢI TRÍ: THỜI ĐIỂM TỐT NHẤT ĐỂ ĐĂNG INSTAGRAM

Best times: Wednesday and Thursday at 1 p.m.
Best day: Wednesday
Worst day: Sunday

NGÀNH CÔNG NGHỆ: THỜI ĐIỂM TỐT NHẤT ĐỂ ĐĂNG INSTAGRAM

Best times: Wednesday at 6 a.m. and 9–10 a.m., and Friday from 7–10 a.m.
Best day: Wednesday
Worst day: Sunday