Sẽ đến lúc bạn phải lựa chọn giữa cái đúng và cái dễ dàng

Tương lai luôn có những thời khắc tăm tối và khó khăn. Rồi sẽ đến lúc bạn phải lựa chọn giữa cái đúng và cái dễ dàng.

Albus Dumbledore