Rug pull là gì?

Bắt nguồn từ thành ngữ “pull the rug out” (tạm dịch: rút thảm, chỉ hành động đánh cắp một thứ gì đó từ người khác)

“Rug pull” trong thế giới tiền điện tử đề cập đến việc đội ngũ phát triển bất ngờ rút tất cả thanh khoản và hỗ trợ từ dự án mới ra mắt của họ, bỏ mặc nhà đầu tư với số token đã không còn giá trị. “Rug pull” khá phổ biến trong thế giới DeFi (tài chính phi tập trung) và nhiều nhà đầu tư, kể cả người mới và dày dạn kinh nghiệm, đều đã từng trở thành nạn nhân.

Xem chi tiết: Rug pull là gì? Dấu hiệu của một vụ “rug pull”?

Các bản dịch

English: What is rug pull?