Quy tắc ứng xử của user trong cộng đồng wo24

Wo24 user được định nghĩa là một người dùng của hệ thống wo24. User thường tương tác trực tiếp với các cổng giao tiếp và công cụ làm việc như: app, shell, price tool, help.wo24…

Vấn đề của một wo24 user

Thông thường, là member trong một bộ phận nào đó của wo24, đôi khi sẽ có những khó khăn trong công việc cần bàn luận và giải quyết. Vì vậy, các instructors thuộc nhóm cốt lõi (core team) tập trung như những người hướng dẫn với công việc chính đối với cộng đồng là support (hỗ trợ), và dành hơn 90% thời gian để cố gắng tạo ra môi trường công việc tốt hơn mỗi ngày cho wo24. Để dễ thông tin hơn cho quá trình support, các member cần hiểu rõ như sau:

 1. Wo24 là một cộng đồng tập trung vào công việc
  Công việc project là yêu cầu từ bất cứ ai trong cộng đồng (thường là wosetter).
  Người thực hiện công việc cũng vậy, chỉ khác nhau ở chuyên môn (member)

 2. Vai trò thì bình đẳng, nhưng “giá trị cốt lõi” thì không
  Để có thể hướng đến mục tiêu cho cộng đồng, chúng tôi dựa phần nhiều vào “giá trị” và sau đó là “văn hóa”. Những instructor được chọn lựa dựa vào việc nắm giữ những “giá trị cốt lõi” cao nhất trong cộng đồng.

 3. “Tiền lệ” là cách để ra quyết định sau cùng
  Trong trường hợp “chưa có tiền lệ”, chúng tôi chọn theo người có “giá trị cốt lõi” cao nhất. Dù đôi khi việc này mang phong cách cảm tính, nhưng vẫn là lựa chọn tốt nhất. Vì vậy, lời khuyên thường xuyên ở wo24 là hãy tham vấn “support” hay “instructor” (người hướng dẫn) của bạn.

Quy tắc ứng xử trong cộng đồng wo24

Cộng đồng working24 tập trung cho các giá trị công việc, liên quan hầu hết đến môi trường kinh doanhlàm việc. Chúng tôi định hướng phát triển cộng đồng theo đặc điểm này. Vì vậy, để tập trung vào định hướng này, cùng với việc loại bỏ các yếu tố không cần thiết khác, giá trị cốt lõiquy tắc ứng xử từ đó mà hình thành.

Giá trị cốt lõi của cộng đồng wo24

Giá trị cốt lõi là những tính cách mục tiêu mà cộng đồng wo24 hướng đến. Bằng nhiều cách, như lựa chọn thành viên phù hợp, hoặc điều hướng hành vi cho thành viên.

3 giá trị cốt lõi cơ bản nhất

 • Nỗ lực
 • Hỗ trợ
 • Công bằng

Cần lưu ý, đây là bộ giá trị “mang tính cộng đồng”, chủ yếu trong môi trường trao đổi giữa các khu vực “thành viên tự do”. Nó đóng vai trò giữ cho cộng đồng được “trong sáng” và “minh bạch”, nhiều hơn là những giá trị yêu cầu cao cho khu vực chuyên môn.

Quy tắc ứng xử chung

 1. Bắt đầu từ giá trị “nỗ lực”, nó sẽ yêu cầu bạn đạt được những tiêu chuẩn tối thiểu cho môi trường công việc. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ cố gắng một chút ở những vấn đề sau:

  • Rõ ràng một chút trong trao đổi
   Không cần quá dài dòng, nhưng tuyệt đối không nên trao đổi với văn hóa “nhát gừng” từng từ một, hoặc không mô tả rõ yêu cầu mà chỉ “tập trung chỉ trích”. Vì lý do này, môi trường công việc thường coi trọng “văn hóa email”, hơn là “văn hóa chat”.

  • Tôn trọng thời gian của người khác
   Tránh yêu cầu một cách gấp gáp. Một email công việc tối thiểu cũng đã cần cho phép 2 giờ để người khác phản hồi. Bất cứ sự gấp gáp nào cũng bắt nguồn từ việc không lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước.

  • Tránh đề cập vấn đề không liên quan
   Những vấn đề không liên quan thường mang ý kiến cá nhân, cảm tính không cần thiết. Ví dụ như khi yêu cầu thực hiện công việc, một member mới thiếu kinh nghiệm đôi khi "lạc đề" qua vấn đề chi trả, hoặc đổ lỗi vào các vấn đề cá nhân mà không phải trách nhiệm của instructor. Những vấn đề không liên quan thường chỉ làm tốn thời gian vô ích, và làm cho người đồng hành cảm thấy bị “thiếu tôn trọng” và “phiền phức”. Mỗi bộ phận đều có chức năng riêng, và chỉ đủ thời gian và chuyên môn để xử lý một vấn đề nhất định nào đó. Bạn sẽ trở nên “lan man” và “ngớ ngẩn”, nếu không hiểu phải để cập vấn đề đó khi nào và ở đâu cho hiệu quả.

 2. Phát triển lên giá trị “hỗ trợ”, bạn sẽ thấy nó sẽ là một sự lựa chọn của riêng bạn. Khó ai có thể yêu cầu bạn giúp đỡ, hay không giúp đỡ một ai khác. Đó là quyết định của riêng bạn. Nhưng “hỗ trợ” là giá trị quan trọng để phát triển một cộng đồng. Để trở thành một “thành viên có trách nhiệm” và uy tín hơn trong cộng đồng, bạn cần phải hỗ trợ người khác. Và đó cũng chính là lý do bạn ở lại với cộng đồng này, vì lúc nào đó, bạn cũng cần được hỗ trợ.

 3. Giá trị “công bằng” được bàn nhiều hơn với các “instructor”. Chúng tôi tin rằng điều khó nhất là phải “cân bằng” giữa lợi ích tạo được trong project yêu cầu với tính công bằng cho các thành viên. Sự công bằng không những yêu cầu đủ năng lực chuyên môn và tốc độ để xử lý kịp thời, mà còn dựa vào kinh nghiệm để trong thực tế phải mang lại hiệu quả cao nhất. Lợi nhuận sau cùng đâu phải chỉ là việc hoàn thành project với chỉ tiêu cao nhất. Vấn đề còn là việc bạn có xây dựng cuộc sống chất lượng và hạnh phúc cho mỗi thành viên tham gia hay không. Vì cộng đồng cần điều đó.