PoS là gì? Cơ chế đồng thuận ra sao?

PoS - Proof of Stake là gì?

Proof of Stake (POS - bằng chứng cổ phần) là một cơ chế đồng thuận tiền điện tử để xử lý các giao dịch và tạo ra các Block mới trong một Blockchain.

Cơ chế đồng thuận là phương pháp để xác thực các mục nhập vào cơ sở dữ liệu phân tán (distributed database) và giữ dữ liệu được an toàn. Trong trường hợp tiền điện tử, cơ sở dữ liệu là Blockchain, vì thế, cơ chế đồng thuận này sẽ bảo vệ Blockchain.

Proof of Stake (PoS) được tạo ra như một giải pháp thay thế cho Proof of Work (PoW - bằng chứng làm việc), cơ chế đồng thuận ban đầu được sử dụng.

PoS hoạt động thế nào?

Proof of Stake không có thợ mỏ (miners) mà thay vào đó là người xác thực (validators) và nó không cho phép mọi người “mine” blocks mà thay vào đó là “mint” hoặc “forge” blocks

Để trở thành validator, node phải gửi một lượng tiền nhất định vào mạng như cổ phần (stake). Bạn có thể nghĩ về điều này như một khoản tiền gửi bảo mật.

Kích thước của stake sẽ xác định cơ hội validator được chọn để “rèn” block.

Nó có một mối tương quan tuyến tính. Giả dụ: A gửi $100 vào mạng trong khi B gửi $1000, B có cơ hội cao gấp 10 lần A để được chọn “rèn (forge)” block tiếp theo. Điều này nghe có vẻ không công bằng vì nó ủng hộ người giàu nhưng trong thực tế nó công bằng hơn nhiều so với Proof of Work

Một node được chọn để xác thực block tiếp theo, nếu hợp lệ, sẽ có sự kiểm tra giữa các node trên block trước khi nó được thêm vào Blockchain.

Như một phần thưởng, node nhận được các khoản phí sẽ liên kết với mỗi giao dịch.

Vậy làm thế nào để tin tưởng các validators trên mạng?! Các validator sẽ bị mất một phần stake của họ nếu các giao dịch là gian lận vì thế chúng ta có thể tin tưởng họ.