NFC là gì? Ứng dụng của NFC?

NFC (Near Field Communication) là công nghệ kết nối không dây trong phạm vi ngắn, thường là vài cm. Công nghệ này cho phép các thiết bị trao đổi dữ liệu khi được đặt gần nhau. NFC hoạt động dựa trên nguyên lý cảm ứng từ trường, giúp truyền tải thông tin một cách nhanh chóng và an toàn.

NFC được phát triển từ công nghệ RFID (Radio Frequency Identification) và phát triển mạnh mẽ từ đầu những năm 2000. Với sự phổ biến của smartphone, NFC đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.

Ứng dụng của NFC trong đời sống

  • Thanh toán di động
  • Truyền dữ liệu nhanh chóng
  • Quản lý và theo dõi

Xem chi tiết: NFC là gì? Ứng dụng của NFC trong đời sống và Crypto

Các bản dịch

English: What is NFC? Applications of NFC?