Multisig wallet (ví đa chữ ký) là gì?

Ví đa chữ ký (Multisig wallet) là một ví tiền điện tử yêu cầu hai hoặc nhiều khoá riêng để ký và gửi một giao dịch. Phương thức lưu trữ này cho phép tạo ra một đa chữ ký được tạo ra bằng sự kết hợp của nhiều chữ ký lại với nhau.

Hiện nay, công nghệ đa chữ ký đang được dùng nhiều trong thế giới tiền điện tử nhưng nguyên lý của nó đã có mặt từ trước. Multisig Wallet có thể được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau, nhưng hầu hết các trường hợp sử dụng đều liên quan đến các vấn đề về bảo mật.

Xem thêm: Multisig Wallet là gì? Tại sao nên sử dụng ví đa chữ ký

Các bản dịch

English: What is a multisig wallet?