Một mình nhìn lại chính mình

Có những ngày, đành tạm gác chuyện công việc lại để ngồi một chỗ mà buồn. Thả mình vào nỗi buồn, quên đi mọi thứ xung quanh, một mình nhìn lại chính mình - cũng cần nhiều can đảm.

image