Không gì thay thế được vị trí của một người con yêu khi người đó đột nhiên biến mất