Hướng dẫn thêm slide khi sử dụng Revolution Slider

Các website wo24 thiết kế thường sử dụng Revolution Slider để thiết kế các slide trên “trang chủ” hoặc các page. Revolution Slider là một plugin độc lập, chuyên phục vụ cho việc cài đặt và điều chỉnh slide trên website. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh hình ảnh, hiệu ứng và các tính năng liên quan đến Slide.

Video sau hướng dẫn bạn thêm slide mới, thay hình ảnh của slide hoặc xóa slide không cần thiết khỏi slide đã được cài đặt trên page của bạn. Wo24 đã setup slide chuẩn cho website, bạn chỉ cần thay đổi hoặc thêm bớt hình ảnh hoặc slide trong Revolution Slider là được.