Hướng dẫn upgrade tài khoản canva pro cho thành viên

Canva pro sử dụng để giúp thành viên thực hiện dự án có thể design hình ảnh và media tốt hơn và nhanh hơn trong công việc. Hiện tại, canva pro được wo24 nâng cấp miễn phí cho thành viên wo24.

Lưu ý: cava pro chuẩn bị cung cấp thông qua mask email, với một cách đăng ký khác
Thông tin và hướng dẫn theo cách đăng ký mới sẽ sớm cập nhật cho thành viên

Thành viên các team sau sẽ được nâng cấp canva pro

  • Content
  • Design

Cách upgrade lên tài khoản canva pro

  1. Bước 1: vào canva.com đăng ký tài khoản cá nhân
    Vào app wo24, cung cấp email đăng ký của bạn, để kỹ thuật invite
  2. Bước 2: nhận email invite vào class của wo24 vào class canva pro
  3. Bước 3: nhấn vào link xác nhận trong email, để upgrade tài khoản canva pro