Hướng dẫn thêm sản phẩm mới cho website (woocommerce)

Hướng dẫn này giúp bạn biết cách tạo sản phẩm mới, và sắp xếp danh mục cùng các thuộc tính liên quan cho sản phẩm. Hướng dẫn này sử dụng plugin woocommerce trên website wordpress.

Để thêm sản phẩm mới trên website wordpress sử dụng plugin woocommerce, bạn sẽ vào phần quản lý sản phẩm.


Phần quản trị sản phẩm woocommerce trong wordpress

Bạn có thể nhấn vào nút “Thêm mới” sản phẩm ở phía trên hoặc dùng menu ở phía bên tay trái để tạo mới một sản phẩm cho website


Thêm mới một sản phẩm


Trang thêm mới sản phẩm sẽ hiển thị như trên

Lưu ý những thành phần thông tin sau khi thêm mới một sản phẩm. Các thành phần thông tin này cần điền đầy đủ để có một bài sản phẩm hoàn thiện nhất:

Quan tâm trước tiên đến phần ngôn ngữ đang dùng cho trang sản phẩm, nếu website của bạn có xây dựng từ 2 ngôn ngữ trở lên. Xác định đúng trang sản phẩm hiện tại dùng cho ngôn ngữ gì.

  • Trang hiện tại là trang ngôn ngữ gốc, hay ánh xạ ngôn ngữ thừ 2 từ trang có sẵn.


Chọn tùy chọn ngôn ngữ cho trang sản phẩm hiện tại

Sau đó, hãy điền thông tin tiêu đề và mô tả chi tiết cho sản phẩm. Thông tin này sẽ hiển thị theo đúng ngôn ngữ mà bạn đã chọn tùy chọn.


Điền thông tin tiêu đề và mô tả cho sản phẩm


Phần mô tả sẽ hiển thị như sau trên trang sản phẩm

Tiếp theo, bạn cần chọn danh mục cho sản phẩm hiện tại. Danh mục là category chứa các sản phẩm cùng loại. Lưu ý là danh mục sẽ hiển thị theo tùy chọn của ngôn ngữ. Vì vậy, bạn sẽ thấy chỉ các danh mục trong ngôn ngữ đã chọn tương ứng ở trên. Khi chọn ngôn ngữ khác, các danh mục của ngôn ngữ đó sẽ hiển thị ra tương ứng.

Các danh mục hiển thị tại đây thông thường đã được working24 tạo sẵn cho khách hàng. Bạn cũng có thể nhấn vào link “Thêm danh mục mới”, để tạo danh mục mới chưa có trong danh sách.


Chọn danh mục cho sản phẩm

Lưu ý khi bạn chọn 2 danh mục cho sản phẩm trở lên (thông thường là một danh mục cha, và một danh mục con, như hình dưới), thì bạn phải chọn một danh mục mặc định cho sản phẩm. Nhấn vào link “Đặt mặc định”, để một danh mục đã chọn là mặc định cho sản phẩm.

Phương án tốt nhất là chọn danh mục con sau cùng làm danh mục mặc định. Danh mục mặc định chọn đúng sẽ có kết quả tốt hơn cho sản phẩm về SEO.


Chọn danh mục mặc định cho sản phẩm


Danh mục được chọn mặc định sẽ hiển thị như hình trên

Chọn ảnh đại diện cho sản phẩm. Ảnh đại diện là hình đầu tiên người đọc thấy được khi vào link sản phẩm. Thông thường, bạn sẽ cần một hình đẹp nhất và có tính chất tổng quan về sản phẩm tại đây.


Thêm ảnh đại diện cho sản phẩm


Chọn, tìm kiếm hình có sẵn trong thư viện website. Hoặc upload file hình mới

Nếu có nhiều hơn 1 hình ảnh cho sản phẩm. Bạn sẽ đăng hình thứ 2 trở đi bằng cách nhấn vào phần thêm ảnh thư viên. Sau đó lựa chọn hoặc đăng tải nhiều hình ảnh khác.


Đăng nhiều hình ảnh hơn cho sản phẩm

Sau đó, bạn có thể sẽ quan tâm đến điền mô tả ngắn cho sản phẩm. Mô tả ngắn giúp nổi bật một phần thông tin mô tả quan trọng nhất của sản phẩm. Phần này sẽ hiển thị tóm tắt trong gần khu vực giá và nút “Đặt hàng”, để giúp người đọc dễ nắm thông tin khi ra quyết định trước khi đặt hàng.

  • Mô tả ngắn là phần quan trọng thứ nhì, sau tiêu đề bài viết, về mặt hành vi mua hàng


Điền mô tả ngắn cho sản phẩm


Mô tả ngắn hiển thị trên trang sản phẩm

Tiếp theo, bạn sẽ cần quan tâm đến “Dữ liệu sản phẩm”. Phần này sẽ ảnh hưởng đến các tùy chọn đặt mua và giá cả sản phẩm. Trong phần này, mình sẽ nói qua 2 loại sản phẩm chính bạn nên quan tâm:

  1. Sản phẩm đơn giản
  2. Sản phẩm có biến thể

Sản phẩm đơn giản:

Nếu sản phẩm không có tùy chọn nào làm thay đổi giá, bạn chỉ cần set “Sản phẩm đơn giản” và điền đầy đủ thêm các thông tin sau trong phần “Dữ liệu sản phẩm”

  • Giá bán
  • Giá khuyến mãi nếu có (khi đó giá khuyến mãi là giá được tính, giá bán thông thường là giá lớn hơn - và bị gạch bỏ)
  • Mã sản phẩm


Điền thông tin về giá cho sản phẩm đơn giản


Điền thông tin về mã sản phẩm duy nhất của bạn (nếu có)

Sản phẩm có biến thể

Sản phẩm có biến thể giúp bạn cài đặt một sản phẩm với nhiều tùy chọn giá khác nhau. Các biến thể có thể ảnh hưởng hoặc không ảnh hưởng đến giá sản phẩm. Việc này giúp các ánh xạ về giá của sản phẩm trong giỏ hàng khi đặt chính xác và dễ quản lý hơn.


Sản phẩm biến thể với nhiều tùy chọn về giá

Để dễ hiểu, mình sẽ ví dụ như hình sản phẩm trên. Khi chọn các tùy chọn “Cấp độ” khác nhau, khách hàng sẽ thấy những giá trị về giá tương ứng khi đặt hàng.

Vì vậy, trong khi quản trị “Dữ liệu sản phẩm”, bạn sẽ cần tạo một thuộc tính “Cấp độ”, với các biến thể [Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp] trong đó - và có các mức giá tương ứng khác nhau.

Bạn vào phần “Các thuộc tính”, để thêm thuộc tính “Cấp độ”. Và set các giá trị như trong hình hướng dẫn sau.


Thêm thuộc tính “Cấp độ” cho sản phẩm như trên

Sau đó bạn vào phần “Các biến thể”, để xây dựng các biến thể cho thuộc tính “Cấp độ” ở trên. Và set giá trị tương ứng của giá cho từng biến thể.

  • Sau cùng, set một biến thể cơ bản nhất làm mặc định ban đầu là xong


Xây dựng các biến thể cho thuộc tính sản phẩm đã có như trên

Lưu ý: thông thường, working24 đã tạo sẵn thuộc tính (trong ví dụ này là “Cấp độ” của sản phẩm). Nên bạn chỉ cần điều chỉnh biến thể là có thể sử dụng và tùy chỉnh được. Trong trường hợp bạn cần thuộc tính mới hoặc cần tùy chỉnh thông tin thuộc tính hiện tại thì mới cần vào tab “Các thuộc tính”.

Cuối cùng, thành phần mà bạn có thể quan tâm hơn là thông tin SEO cho sản phẩm. Điền đầy đủ thông tin SEO sẽ giúp sản phẩm dễ cạnh tranh trên Top Google hơn.


Điền từ khóa cần SEO để hệ thống Yoast tính điểm và phân tích


Điền thông tin mô tả SEO (Meta description) để SEO được tốt nhất