Hướng dẫn thay đổi thông tin Widget ở chân website

Chân website thường được cấu tạo bởi các widget đơn giản, việc này giúp bạn dễ điều chỉnh thông tin hoặc tùy biến cấu trúc chân website theo ý của bạn. Bạn cần vào kiểm tra Widget đang sử dụng ở chân website, widget có thể cho bạn điều chỉnh thông tin trực tiếp hoặc sử dụng thành phần khác mà widget load thông tin vào (thường là thông tin của menu).

Bài viết này hướng dẫn bạn sử dụng Widget để điều chỉnh thông tin ở chân website. Trường hợp này widget load thông tin từ Menu, và có 2 ngôn ngữ khác nhau.

  1. Bước 1: kiểm tra widget, để biết được widget lấy thông tin từ menu nào
  2. Bước 2: xây dựng thêm 1 widget để phân biệt 2 ngôn ngữ
  3. Bước 3: xây dựng thêm 1 menu để phân biệt thông tin 2 ngôn ngữ
  4. Bước 4: kết nối thông tin vào widget theo ý của bạn, kiểm tra kết quả

Xem hướng dẫn chi tiết về cách điều chỉnh widget để thay đổi thông tin chân website trong video sau: