Hướng dẫn tạo bài viết hoặc trang mới cho website

Hệ thống quản trị thông tin của Wordpress có 2 phần quản lý thông tin quan trọng là post (bài viết) và page (trang). Mỗi khi tạo một thông tin mới, bạn cần chọn lựa sử dụng một trong hai thành phần này. Vì vậy, bạn phải hiểu được khi nào cần chọn thành phần thích hợp cho thông tin của bạn:

  • Post (bài viết): dạng tin tức blog, được phân chia theo những danh mục (category) cụ thể. Post dùng để tạo những chuyên đề thông tin được cập nhật mới thường xuyên theo thời gian. Những chuyên đề phù hợp khi dùng post là: tin tức, hướng dẫn, dịp khuyến mãi, thông tin chi tiết hơn cho page (trang)…
  • Page (trang): dạng trình bày thông tin phức tạp, page tập trung nhiều hơn về việc trình bày hơn là sắp xếp theo chủ đề. Vì vậy, page không được phân chia theo danh mục (category) cụ thể. Page thích hợp cho những thông tin không thay đổi hay cập nhật mới theo thời gian như: dự án chính, sản phẩm chính, page trình bày thay thế cho category của post (dạng đẹp hơn)…

*** Tuy nhiên, việc sử dụng post hay page không được phân chia rõ ràng. Điều quan trọng là bạn thấy phù hợp và chọn lựa sử dụng thôi. Nếu bạn chưa biết nên chọn thành phần nào cho thông tin, đừng lo lắng - hãy cứ chọn một thành phần mà bạn quen sử dụng nhất. Sau này bạn hoàn toàn có thể thay đổi lại.*

Hướng dẫn sử dụng Post để tạo bài viết thông tin

Post luôn cần có category để phân loại thông tin. Nhờ vậy, việc sắp xếp thông tin trong post rõ ràng và nhanh chóng hơn. Như vậy để tạo 1 post mới, bạn sẽ chuẩn bị bài post và cả category cho nó

1. Xem hướng dẫn tạo category cho post trong video sau:

*** Lưu ý: category (danh mục) chỉ là nơi chứa post, nó không trình diễn thông tin cho bạn*