Hướng dẫn sửa thông tin hướng dẫn mua hàng trong theme Archi

Các thông tin hỗ trợ thêm của plugin bán hàng WooCommerce thường sẽ do theme phát triển hoặc plugin phụ hỗ trợ. Thành phần phụ này nằm một trong các vị trí sau:

  1. Cài đặt Plugins
  2. Cài đặt theme phát triển
  3. Widgets
  4. Thành phần mở rộng riêng

Bài viết này hướng dẫn bạn chỉnh sửa phần thông tin hướng dẫn mua hàng trong mục sản phẩm của WooCommerce, sử dụng cho theme Archi của wordpress. Đây là cấu trúc riêng biệt Archi xây dựng mở rộng cho WooCommerce.

Xem thao tác chỉnh sửa phần thông tin này trong video hướng dẫn sau: