Hướng dẫn sửa thông tin dưới chân website bằng source code

Trong vài trường hợp, nhân viên IT của bạn có thể chèn trực tiếp thông tin hiển thị dưới chân web vào source code của wordpress. Chúng tôi không khuyến khích cách này, vì wordpress đủ linh động để bạn có thể dùng widget hoặc theme panel thêm thông tin cần thiết vào chân trang.

Trực tiếp chỉnh sửa trong source code quá nhiều sẽ dẫn đến khó chỉnh sửa thông tin về sau. Các mã code điều chỉnh cũng sẽ không được hỗ trợ upgrade cho theme và plugin trong các phiên bản tiếp theo. Ngoài ra, do theme không được load theo cơ chế ban đầu, có thể làm chậm hoặc lỗi web trong vài trường hợp.

Để điều chỉnh thông tin chân trang trong source code, bạn nên xem qua file footer.php có trong phần file giao diện, hoặc trực tiếp edit trên hosting của web.

Xem hướng dẫn thao tác chi tiết cách điều chỉnh thông tin footer cho web bằng trình chỉnh sửa source code của website trong video sau: