Hướng dẫn sửa lỗi hình ảnh sau khi chuyển domain website

Website khi chuyển domain (tên miền) thường hay bị lỗi hình ảnh. Trường hợp này do hình ảnh vẫn sử dụng đường link của domain cũ. Bạn chỉ cần điều chỉnh lại link hình ảnh cho bài viết là được.

Bạn thực hiện theo các bước sau:

  1. Mở trình soạn thảo bài viết (editor) ở dạng html
  2. Tìm các link hình ảnh còn lưu dạng domain cũ
  3. Chỉnh thành domain mới, hoặc dùng dạng đường dẫn tương đối (không domain)

Xem cách thực hiện chi tiết trong video sau: