Hướng dẫn sửa lỗi hình ảnh bị sai link trong quá trình edit bài

Hình ảnh bị sai link do khi chỉnh sửa bài viết có thể xảy ra do nhiều lý do, đôi khi là do thao tác của bạn bị sai. Để sửa lỗi này, bạn tìm link hình trong media rồi dán vào bài viết tương ứng (dạng html)

Các bước chỉnh sửa như sau:

  1. Chuyển trình chỉnh sửa (editor) sang dạng html
  2. Tìm link hình sai: Kiểm tra phần tử (Ctrl + Shift + I ; nếu bạn dùng trình duyệt Chrome)
  3. Search tên hình ảnh trong thư viện hình (Media)
  4. Dán link hình bạn tìm thấy vào vị trí tương ứng trong bài viết

Xem thao tác chi tiết trong video sau: