Hướng dẫn post video của facebook lên website

Video trên facebook liên kết trực tiếp với tài khoản cá nhân hoặc fanpage, do đó khả năng lan truyền thông tin (viral) cao hơn. Ngoài ra, video facebook cũng tiện hơn cho bạn trong quá trình hỗ trợ Khách hàng, vì họ có thể đặt câu hỏi ngay trong bài post của fanpage.

Bài viết này hướng dẫn bạn phương pháp chính thống post video của facebook lên website. Nếu bạn dùng plugin hoặc cách khác rất có thể sẽ không điều chỉnh được những thuộc tính mà người phát triển đã mặc định trong mã phát triển của plugin đó. Cách này đảm bảo bạn luôn có video facebook như ý trên website.

Xem video hướng dẫn post video của facebook và website