Hướng dẫn fix lỗi font đối với thẻ <heading> trong bài post

Đôi khi, bạn sẽ thấy font của tiêu đề phụ (sử dụng heading) trong bài post bị lỗi. Hướng dẫn này giúp bạn biết cách khắc phục. Lỗi sẽ giống như sau.

  • Cách kiểm tra: dùng Developer tools trong Chrome, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + I để kiểm tra lỗi → Nhấn vào text bị lỗi trên bài viết.

Cách fix lỗi trường hợp header bị đè format

Nguyên nhân: do khi dùng editor, bạn sử dụng format khác đè lên format header, dẫn đến kết cấu CSS không định dạng được. Thường là do bị đè format in đậm (bold).

Cách khắc phục: vào editor bỏ format in đậm (bold) cho header. Sau đó save lại là xong.

  • Bạn có thể phải format lại từng dòng header, vì nếu chọn cùng lúc nhiều dòng classic editor có thể không hiệu lực

  • Lưu ý: có thể phải xóa cache sau khi update post, để format mới hiệu lực ngay cho khách truy cập

E5qcfpVDf4