Hướng dẫn fix lỗi elementor sau khi điều chỉnh link hỗ trợ SSL

Elementor sẽ báo lỗi khi những link cũ vẫn dùng dạng http:// thay vì phải chuyển sang dạng https:// sau khi chuyển sang sử dụng link bảo mật có SSL. Thông thường các hình ảnh sẽ có lỗi hiển thị kèm theo.

Để khắc phục tình trạng này bạn cần vào elementor tool để “replace” các link cũ thành link mới

  • Vào Elementor > Tools > *Replace URL

Nhớ xóa cache để cập nhật có hiệu lực
Nếu link có dữ liệu hình ảnh, cần xóa tất cả dữ liệu hình ảnh của litespeed, để tối ưu lại cho link hình ảnh mới