Hướng dẫn dùng Section của Visual WPBakery Composer để tùy biến page

Section của Visual WPBakery Composer cho phép bạn trình bày thông tin theo nhiều phần khác nhau trong cùng vị trí, giúp tiết kiệm không gian hiển thị. Visual WPBakery Composer thường được dùng trong page, giúp nâng cao khả năng trình bày của bài viết trên website.

Bài viết này hướng dẫn bạn sử dụng Section của Visual WPBakery Composer để trình bày phần thông tin trên page được như ý. Bạn có thể sử dụng nhiều hơn các tùy chọn khác trong khu vực Section này.

Xem thao tác sử dụng Section của Visual WPBakery Composer trong video sau: