Hướng dẫn dùng CSS để sửa kích thước Logo - Theme Bizcon

Logo chèn trên website của bạn là một hình ảnh, được quy định kích thước upload và kích thước hiển thị trên website. Trong một vài trường hợp, bạn không thể tùy chỉnh kích thước hình ảnh trước khi upload hoặc kích thước hiển thị html. Lúc này, điều chỉnh kích thước bằng CSS sẽ nhanh chóng và tiện lợi cho bạn hơn.

Bài viết này hướng dẫn bạn sử dụng thủ thuật đo lường, tính toán và set mã CSS để bạn có thể nhanh chọn tùy biến kích thước cho Logo trên website được như ý. Hướng dẫn trong bài dùng trên theme Bizcon với phần tùy chỉnh CSS có sẵn trong cài đặt của theme.

  1. Bước 1: mở công cụ edit CSS của Chrome, chọn xem CSS của Logo cần tùy chỉnh
  2. Bước 2: thay đổi CSS về kích thước mong muốn, xem kết quả trên máy tính (lưu ý: bước này chỉ chỉnh CSS tạm thời trên Chrome của bạn, chưa có hiệu lực thực sự trên website, nó chỉ cho bạn biết trước kết quả)
  3. Bước 3: vào Theme chèn mã CSS mà bạn đã tùy chỉnh như ý (Ở bước này mã CSS mới được lưu lại)
  4. Bước 4: refresh lại website, và CSS đã có hiệu lực thực sự cho web của bạn

Xem hướng dẫn tùy chỉnh kích thước Logo bằng mã CSS trong video sau: