Hướng dẫn đo kích thước hình ảnh, hoặc một thành phần trên website

Trong quá trình thay đổi thông tin, hình ảnh hoặc video trên website. Rất nhiều trường hợp bạn muốn biết chính xác khung hình ảnh hoặc thành phần đó có kích thước bao nhiêu để dễ làm việc hoặc thiết kế hơn.

Video sau hướng dẫn bạn đo được chính xác kích thước của hình ảnh, hoặc một thành phần nào đó trên website. Video được hướng dẫn trên trình duyệt Chrome, phiên bản 59.0.3071.115 và không cần dùng công cụ nào khác.

  1. Kích thước hình ảnh đo bằng đơn vị pixel (px), là đơn vị chuẩn dùng cho website
  2. Hướng dẫn này phù hợp cho trình duyệt Chrome, các trình duyệt khác cũng tương tự