Hướng dẫn điều chỉnh thông tin Chuẩn SEO cho bài viết

Thông tin chuẩn SEO là thông tin của bài viết mà sẽ hiện trên kết quả tìm kiếm Google khi người search tìm thấy bài viết. Thông tin chuẩn SEO có giá trị quan trọng cho thứ hạng cũng như tỷ lệ click xem bài viết trên Google. Thông thường, bạn sẽ quên không điều chỉnh kỹ lưỡng thông tin này. Đó sẽ là một thiếu sót lớn.

Bài viết này hướng dẫn bạn điều chỉnh thông tin SEO của bài viết trên website. Thông tin SEO của website bạn nên điều chỉnh là: Tiêu đề bài viết + Mô tả bài viết. Đừng bao giờ điều chỉnh URL của bài viết, vì nó có thể làm hỏng liên kết hiện tại đến bài viết của bạn

Xem hướng dẫn điều chỉnh thông tin SEO cho bài viết trong video sau: