Hướng dẫn điều chỉnh Link của Icon Mạng xã hội - Theme Bizcon

Icon Social (Mạng xã hội) cho phép bạn giới thiệu qua website các trang Mạng xã hội của Công ty: Fanpage (Facebook), Twitter, Pinterest, Google Plus. Thông thường nhà phát triển theme chỉ tạo ra các Icon để bạn có thể tự gắn link tùy ý cho các Icon Social này.

Bài viết này hướng dẫn bạn sử dụng hệ quản lý Theme để điều chỉnh liên kết đến trang Mạng xã hội. Link trong hướng dẫn chỉ mang tính chất minh họa, bạn cần lấy chính xác link từ các trang Social của Công ty bạn. Hướng dẫn sử dụng trên Theme Bizcon.

Xem hướng dẫn điều chỉnh Link Social trong video sau: