Hướng dẫn đưa link thông tin vào Menu

Menu là danh sách các liên kết được đặt ở đầu hoặc cuối website, giúp người dùng dễ dàng chuyển tiếp đến những trang hoặc thành phần nội dung của website để xem. Menu có thể dẫn link đến page, posts, category, hoặc link đến cả website khác.

Bài viết này hướng dẫn bạn điều khiển menu, đưa một bài viết hoặc một trang thông tin của bạn vào menu, hay nói ngắn gọn là gắn link vào cho menu.

Menu của website wordpress có thể xuất hiện một vài nơi, tùy vào cách kỹ thuật thiết kế xây dựng web cho bạn như: menu chính ở đầu web - ngay phía trên slide, menu header - trên cùng web, menu sản phẩm - ở sidebar hoặc trong widget ở đầu hoặc cuối trang, menu trong thành phần riêng của template…

Để biết chính xác thành phần nào dùng menu, bạn có thể cần kiểm tra nó một chút, hoặc contact với kỹ thuật thiết kế để biết thuộc tính chi tiết.

Xem hướng dẫn đưa link vào menu chính ở header trong video sau:

Xem hướng dẫn đưa link vào menu ở chân website trong video sau: