Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin dưới chân trang (Footer) của website

Thông tin dưới chân trang wordpress thường được theme định nghĩa bằng các thành phần widget theo layout dạng cột. Mỗi cột sẽ do một widget phụ trách. Như vậy để điều chỉnh thông tin dưới chân trang bạn chỉ cần xác định đúng widget và điều chỉnh là được.

Xem các bước thực hiện sau để biết cách điều chỉnh widget dưới Footer cho website:


Footer wordpress dưới dạng layout 4 cột

Bước 1: xác định widget ở cột cần điều chỉnh

  • Trong ví dụ này, ta điều chỉnh logo trong widget ở cột 1

Bước 2: vào phần Theme > Widget > Chọn vị trí cần điều chỉnh > Chọn widget

  • Trong ví dụ này là widget Cusom logo trong vị trí Footer 1


Chọn widget cần điều chỉnh tại vị trí tương ứng

Bước 3: mở widget và điều chỉnh thông tin theo ý muốn

  • Đa phần các widget đều dễ điều chỉnh, như việc bạn chỉnh cần soạn thảo trên editor

Nếu bạn muốn thay đổi các phần tự widget có thể làm các bước sau:

Bước 4: xóa phần tử widget hiện tại, nếu không phù hợp


Xóa phần tử widget ở vị trí hiện tại

Bước 5: thêm vào một phần tử widget mới, bằng cách kéo thả từ những phần tử có sẵn bên trái cột widget

  • Bạn cũng có thể kéo thả để thay đổi vị trí các phần tử widget trong cùng vị trí
  • Bạn có thể tạo 2 phần tử widget khác nhau cho 2 tùy chọn ngôn ngữ khác nhau ở dưới. Việc này thích hợp nếu website của bạn có đa ngôn ngữ.


Kéo thả phần tử phù hợp vào vị trí widget

Bước 6: tùy chỉnh thông tin widget mới cho phù hợp


Điều chỉnh thông tin của phần tử widget cho phù hợp