Hướng dẫn bỏ thông tin Social trong phần Team member trên trang chủ

Sau khi wordpress nâng cấp core để sử dụng Gutenberg editor, thì đa phần homepage được xây dựng bởi các thành phần đến từ editor này. Việc này giúp việc tùy biến các thành phần trên homepage trở nên đơn giản và dễ dàng hơn nhiều.

  • Bạn hoàn toàn có thể thay đổi và tùy chỉnh giao diện trang chủ dựa trên các element mà Gutenberg editor cung cấp. Chỉ phụ thuộc và khả năng sáng tạo của bạn.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn bỏ thông tin Social trong phần Team member xây dựng sẵn trên Homepage dễ dàng, bằng cách tùy chỉnh thành phần của Gutenberg editor.

Bước 1: đăng nhập vào tài khoản quản trị của website, và vào phần chỉnh sửa homepage


Sau khi login, bạn sẽ thấy menu quản trị khi vào trang chủ website như trên


Khi đang ở homepage, nhấn vào “Sửa trang” để vào editor cho page

Bước 2: xuống elememt team member và bỏ chức năng social


Xuống chọn phần team member, và bỏ chức năng hiển thị thông tin social

Lưu ý: bạn sẽ cần quan tâm đến việc điều chỉnh các page ngôn ngữ tương ứng, nếu website có cấu trúc đa ngôn ngữ.