Hướng dẫn bỏ các phần tử không sử dụng trên Trang chủ bằng Visual WPBakery Editor

Trên Trang chủ hay Page sử dụng Visual WPBakery Editor để thiết kế bố cục, bạn có thể loại bỏ những phần tử không sử dụng một cách nhanh chóng bằng các xóa nó đi. Đừng lo lắng về vấn đề bạn sẽ mất phần tử này, vì bạn có rất nhiều bản phục hồi page đã chỉnh sửa này trong Wordpress. Ngoài ra, do sử dụng template hỗ trợ bản quyền đầy đủ, bạn luôn có đầy đủ các demo phiên bản đầu của template lưu trên khu vực của nhà phát triển.

Bài viết này hướng dẫn bạn xóa bỏ những phần tự không sử dụng trên Trang chủ hoặc trên một Page nào đó của website, sử dụng Visual WPBakery Editor.

Xem hướng dẫn xóa bỏ phần tử bằng Visual Editor trong video sau: