Ethereum là gì?

Ethereum (ETH) là dự án tiền kỹ thuật số được xây dựng dựa trên công nghệ Blockchain có khả năng thực thi hợp đồng thông minh.

Ethereum là nền tảng điện toán phân tán, mã nguồn mở dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain) có khả năng thực thi hợp đồng thông minh (smart contract) - tức là điều khoản được ghi trong hợp đồng sẽ được thực thi một cách tự động khi các điều kiện trước đó được thỏa mãn, không ai có thể can thiệp vào.

Ethereum là một dự án Blockchain Layer 1 cho phép nhiều lập trình viên xây dựng ứng dụng phi tập trung (DApps) và tổ chức tự trị phi tập trung (DAOs). Trong đó:

  • Ứng dụng phi tập trung (DApps - Decentralized Application) là phần mềm được triển khai độc lập, không nằm trên một máy chủ duy nhất mà được lưu trữ một cách phân tán trên kho lưu trữ phi tập trung và có thể được viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.
  • Tổ chức tự trị phi tập trung (DAOs - Decentralized Autonomous Organizations) là tổ chức được vận hành bởi các thành viên dựa trên một bộ quy tắc được mã hóa bằng code. Tất cả thành viên đều có quyền biểu quyết để đưa ra quyết định quan trọng của DAOs.

Ethereum có đồng tiền điện tử gốc là ether (ETH). Ether là một loại cryptocurrency (tiền điện tử kỹ thuật số) được xây dựng vào năm 2013 bởi Vitalik Buterin, thường được gọi là cryptocurrency 2.0.

Xem chi tiết: Ethereum là gì và hoạt động như thế nào?

Các bản dịch

English: What is Ethereum?