Điện tiêu thụ hàng tháng

Tổng điện tiêu thụ: 194kw
Tiền điện: 2000vnđ/kw