Đường MA là gì?

Đường MA (viết tắt của Moving Average) là đường trung bình động. Nó thể hiện sự biến động, chỉ báo xu hướng giá của cổ phiếu trong một khoảng thời gian. Mục đích chính của nó là theo dõi giá đang vận động theo xu hướng tăng hay giảm, hoặc là không có xu hướng. Đường MA được xem là chỉ báo chậm và không có tác dụng để dự báo, chủ yếu là vận động theo diễn biến của giá đã được hình thành. Các đường MA sẽ có độ trễ nhất định so với giá (đặc biệt là trong ngắn hạn).

Đường MA thường lấy một số mốc phổ biến:

 • 7 ngày
 • 25 ngày
 • 99 ngày

3 loại đường MA phổ biến trong phân tích

Simple Moving Average (SMA)

Được hiểu là đường trung bình động đơn giản. Nó được tính bằng trung bình cộng các mức giá đóng cửa tại một khoảng thời gian giao dịch xác định.

Công thức: SMA = (P1+ P2+ … + Pn)/n

 • Pn: Là mức giá trong khoảng thời gian n.
 • N: Khoảng thời gian.

Ví dụ: SMA của AAPL trong 2 ngày kể từ 2/3 đến 6/3.

Ngày AAPL
6/3 $289,03
5/3 $292,92
4/3 $302,74
3/3 $289,32
2/3 $298,81

→ SMA = (289,03 + 292,92 + 302,74 + 289,32 + 298,81)/5 = 294,564

Weighted Moving Average (WMA)

Đây là đường trung bình lũy thừa. Tính bằng công thức hàm mũ, trong đó đặt nặng các biến động giá ở thời gian gần nhất. Vì vậy, EMA khá nhạy cảm với những biến động ngắn hạn. Nó nhận biết tín hiệu thất thường nhanh chóng hơn SMA, giúp nhà đầu tư phản ứng kịp thời trước các biến động giá ngắn hạn.

duong-ma-trong-chung-khoan-3

Có 3 bước cơ bản để tính đường EMA, bao gồm:

 1. Bước 1: Tính đường SMA.
 2. Bước 2: Tính hệ số nhân cho hệ số làm mịn, chia cho trọng số đường EMA trước đó.
 3. Bước 3: Tính đường EMA hiện tại.

Công thức: EMA = Pt x k + EMAy x (1 – k)

 • Pt: Là giá đóng cửa hôm nay.
 • k = 2/(số ngày trong chu kỳ EMA + 1).
 • EMAy: Giá trị EMA của ngày trước đó.

Exponential Moving Average (EMA)

Đường trung bình tỉ trọng tuyến tính chú trọng hơn vào các tham số có tần suất xuất hiện cao nhất. Tức là WMA sẽ đặt nặng các bước giá có khối lượng giao dịch lớn và quan tâm đến yếu tố chất lượng của dòng tiền.

Công thức: WMA = [P1 x n + P2 x (n – 1) + … + Pn] / [n x (n + 1)] / 2

 • Pn: Mức giá trong khoảng thời gian n.
 • n: Khoảng thời gian.

Ví dụ:

Ngày AAPL Trọng số
6/3 $289,03 5
5/3 $292,92 4
4/3 $302,74 3
3/3 $289,32 2
2/3 $298,81 1

→ WMA = [289,03 x 5 + 292,92 x 4 + 302,74 x 3 + 289,32 x 2 + 298,81] / [5 x (5 + 1)] / 2 = 293,5

Sử dụng đường MA như thế nào?

Đường MA tuy đơn giản nhưng để sử dụng nó một cách hiệu quả thì không hề đơn giản. Để sử dụng đường MA trong phân tích kỹ thuật bạn sẽ cần để ý những thời điểm giao nhau bởi sự thay đổi xu hướng giữa ngắn hạn và dài hạn.

Ví dụ có thể tạm xác định tín hiệu mua và bán như sau:

 • Tín hiệu mua: Tín hiệu mua xuất hiện khi trên sàn giao dịch có đường ngắn hạn vượt lên đường dài hạn.

 • Tín hiệu bán: Tín hiệu bán xuất hiện khi đường ngắn hạn đi xuống dưới đường dài hạn.

Nhưng nếu bạn là đầu tư dựa theo chiến lược và xây dựng danh mục dài hạn, những khoảng thời gian các đường MA ngắn hạn nằm dưới thường sẽ thích hợp hơn để mua. Ngược lại, những khoản thời gian đường MA ngắn hạn nằm trên, thường sẽ thích hợp để bán.