Cũ mới gì cũng đẹp!

Mình nhìn những điều cũ
Bằng góc nhìn mới tinh
Rồi bồi hồi lặng thinh
Cũ mới gì cũng đẹp!

Sưu tầm: Trang Phan