Còn giờ hãy cứ bớt lo một ngày

Nhiều người trần gian thường thích ngồi một góc mà buồn thiu
Chuyện từ ngày nảo ngày nào rồi mà cứ đăm chiêu
Mấy thứ đã trôi qua rồi, thì cho nó qua đi
Tại sao phải nhớ tối qua ăn gì

Hay họ thường thích ngồi bàn ngồi tính chuyện ngày mai
Nhưng vui thì ít, chỉ toàn là thấy cứ lo hoài
Đời có mấy khi êm đềm, lo chi lắm cho cam
Đằng nào cũng hết Chủ Nhật, lại thứ Hai đi làm

Bao nhiêu giông gió buồn phiền tất cũng sẽ qua
Chỉ duy buồn ngủ chẳng buông tha ta bao giờ
Vậy sao không vui cho nốt suy nghĩ mãi để làm chi
Ôm lo vào hết cũng đâu được gì

Nên thôi mình quăng lo vô góc nhà
Đi mau không phí hoài trời xanh kia và nắng vàng
Tìm một ai đó ta yêu thương mà ôm cho thật chặt
Làm điều mình luôn luôn mong muốn dù đôi khi hơi khó
Chuyện thế nào thì mình tính sau
Còn giờ hãy cứ bớt lo một ngày

Nhiều người trần gian lại tiếc vì cơ hội đã trôi qua rồi
Không chịu chộp lấy, mà họ lại cứ đắn đo thôi
Ta vốn chẳng biết trước được điều gì, nên ta cứ làm đi
Nhiều khi ăn phở buổi sáng, mà tối nay ăn mì

Bao nhiêu giông gió buồn phiền tất cũng sẽ qua
Chỉ duy buồn ngủ chẳng buông tha ta bao giờ
Vậy sao không quên đi hết để mà sống cho thảnh thơi
Hơi đâu mà cứ sống cho miệng đời

Nên thôi mình quăng lo vô góc nhà
Đi mau không phí hoài trời xanh kia và nắng vàng
Tìm một ai đó ta yêu thương mà ôm cho thật chặt
Làm điều mình luôn luôn mong muốn dù đôi khi hơi khó
Chuyện thế nào thì mình tính sau
Còn giờ hãy cứ bớt lo một ngày

Nên thôi mình quăng lo vô góc nhà
Đi mau không phí hoài trời xanh kia và nắng vàng
Tìm một ai đó ta yêu thương mà ôm cho thật chặt
Làm điều mình luôn luôn mong muốn dù đôi khi hơi khó
Chuyện thế nào thì mình tính sau
Còn giờ hãy cứ bớt lo một ngày
Còn giờ hãy cứ bớt lo một ngày.