Có một vài khoảnh khắc mà chúng ta không thể nào biết được rằng, đó lại là lần cuối cùng

Có một vài khoảnh khắc mà chúng ta không thể nào biết được rằng, đó lại là lần cuối cùng.

#TuệVân